TAGger - meta tag generator

Alat kojim možete napraviti tagove za zaglavlje (head) Vaše web stranice.

Ovde možete napraviti osnovni sadržaj zaglavlja Vaše web stranice (title, description, keywords, language, robots). To su izdvojeni i "neophodni" tagovi koje bi svakako trebali imati na svojoj web stranici. Ako želite dodati još neke tagove koji nisu na popisu ispod, pokušajte sa Advanced Tagger.

Objašnjenje tagova možete naći na Tagger help strani.

Unos podataka

Character encoding

Title:

Description:

Keywords:

Language:

Robots:

 

 

Izlazni kod

Označi sve

* Kopirajte sadržaj ovog polja u Vaš HTML kod između <head> i </head> tagova