Rečnik internet pojmova - v0.3 beta

Ovde možete pronaći objašnjenje pojmova koji se upotrebljavaju na internetu ili na računarima, ili kao žargon u web razvoju. Termini su razvrstani po abecedi.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Account (korisnički nalog)

Kada hoćete da pristupite internetu, kod ISP (internet service provider) otvorite nalog i dobijete username i password. Da bi imali svoju e-mail adresu potrebno je da otvorite nalog kod nekog pružaoca ove usluge.

ActiveX

ActiveX je skup tehnologija koje je kreirao Microsoft kako bi omogućio prikazivanje interaktivnog sadržaja na Web stranicama. Sa ActiveX-om web stranice mogu biti animirane, bogate multimedijom, i posedovati takve aplikacije da se takva web stranica može uporediti sa kvalitetnom CD prezentacijom. Isti efekti se postižu korišćenjem Java, Shockwave, Flash i ostalih sličnih aplikacija. Ova tehnologija omogućava softverskim komponentama interakciju nezavisno od toga u kom programskom jeziku su rađene.

Add URL

Prijavljivanje web stranice (web sajta) na pretraživač ili direktorijum slanjem URL-a web stranice (web sajta)

Ads (banner ads)

Pojam koji se veže za vrste reklama koje kao sredstvo distribucije koriste internet. Mogu biti sadržane na web stranicama, u newsletter-u, e-mail...

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Sistem prenosa podataka preko telefonske linije u kojem se uporedo prenose podaci i zvuk. Na oba kraja telefonske linije (kod korisnika i u centrali) postoje uređaji koji spajaju/razdvajaju ova dva signala. Omogućuje prenos podataka brzinama do preko 8,448 Mbps.

Adware

Adware je skup programa koji prikazuju, puštaju ili downloaduju reklamni materijal nakon što se taj softver instalira, ili dok se taj softver koristi. Neki tipovi adware programa su i spyware programi, i mogu se uvrstiti u programe koji ugrožavaju privatnost korisnika.

AIFF (Audio Interchange File Format)

AIFF je format zapisa audio fajlova najviše korišćen na Apple Macintosh računarima. Audio podaci unutar AIFF fajla su nekompresovani, slično kao i WAV ili SDII, i zbog toga se vrlo često koriste za obradu audio podataka na profesionalnom nivou. Ekstenzija za AIFF fajlove je .aiff ili .aif i za kompresovane AIFF fajlove .aifc

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)

Rešenje kojim se prikazuje sadržaj na nekoj web stranici koristeći JavaScript, koji prikazuje neke podatke uzete sa servera i menja ih bez potrebe za ponovnim učitavanjem (refresh) stranice. Jednostavan primer je recimo prikaz trenutne temperature u nekom regionu, koja se menja i ta promena prikazuje automatski.

Alt tag

"Alt tag" se primenjuje kod prikaza slika na web stranicama. To je način da se sadržaj slike opisan rečima veže za neku sliku. Ovo je vrlo korisno kada iz nekog razloga nije moguće videti sadržaj slike, a takođe koristi i robotima (robots) koji indeksiraju stranicu kako bi očitali sadržaj iste. Mnogo je lakše pronaći sliku npr. mačke ako ona ima "Alt tag" koji opisuje tu sliku.

Anchor

HTML komanda koja predstavlja rezultat na koji vodi neki link. On može biti neka druga stranica (npr. "index.php") ili može biti tačka na toj istoj stranici, gde će link da prebaci korisnika na deo stranice gde se nalazi anchor.

Animated GIF

Format slike koji omogućava prikazivanje više slajdova (frejmova) unutar jedne slike. Sadržaj i dužina trajanja prikaza jednog frejma se može menjati. Ovakve slike imaju ekstenziju ".gif".

AOL (America Online)

Jedna od najpopularnijih internet kompanija. Osim pretraživača u spektru svojih usluga nudi e-mail, instant ćaskanje, download muzike, video materijala, softvera, aplikacija itd.

Apache

Jedan od najkorišćenijih softvera za web servere. Apache je open-source sofver. Sastavljen je od mnoštva modula tako da je lako izabrati one koje neko želi da koristi.

Applet

Applet je sofverska komponenta koja se izvršava u okviru drugog programa. Applet ne može samostalno izvršavati funkcije, već može raditi u okviru drugog programa (npr. web browser).

ASP (Active server pages)

APS (aktivne serverske stranice) je prvi alat za pravljenje dinamički generisanih serverskih web stranica. Programiranje ASP web stranica je olakšano mnoštvom ugrađenih objekata. Svaki objekt predstavlja grupu često korišćenih funkcija korisnih za kreiranje ASP web stranica.

Attachment

Attachment je neki objekat koji je prikačen uz e-mail poruku. Može biti slika, muzika, dokument itd. Neki noviji e-mail provajderi ne dopuštaju slanje izvršnih (.exe) fajlova jer postoji opasnost da je isti zaražen nekim virusom.

Authentication

Potvrđivanje nekog iskaza. Može biti potvrđivanje adrese, lozinke, postojanja...

Authorization (autorizacija)

Iz bezbednosnih razloga autorizacija se primenjuje kako bi se omogućio pristup određenom delu web sajta (ili programa) samo na onaj način kako je to prethodno planirano.

 

vrati se na vrh stranice | <<prethodno | sledeće>>

 


Sve veća upotreba stručnih ili engleskih fraza u svakodnevnom životu, koji sve više podrazumeva korišćenje interneta, stvorila je potrebu da napravimo ovakav rečnik. Ovaj rečnik sadrži osnovne pojmove koji se upotrebljavaju na internetu. Ako ipak niste uspeli pronaći pojam koji Vam je nepoznat, molimo Vas da nam taj pojam predložite popunjavanjem polja ispod:

 

Predložite pojam koji se ne nalazi u Rečniku:

Predložite opis pojma: