CSSlean - CSS formater i optimizator (baziran na csstidy 1.3)

CSSlean je alat kojim možete smanjiti veličinu vašeg CSS fajla ili ga preurediti da bi bio pregledniji i lakši za održavanje i izmenu. Nakon što optimizujete Vaš CSS kod Vaše stranice će se brže učitavati i prenositi manje podataka, tako da i Vi i posetioci Vašeg sajta imaju koristi od optimizacije.

Važna napomena: Vaš kod treba da bude pravilno napisan. Ovo nije validator koji upućuje na greške u Vašem CSS kodu. Kako biste se uverili da je Vaš kod validan, koristite W3C Validator.

CSS Ulazni kod:
Izgled koda:
Opcije